Vojvode Micka Krstića 1lj, 11000 Beograd
Tel/Fax: +381 11 679 15 11 , Tel/Fax: +381 11 679 1521
exing_metal@yahoo.com

Osnovni program ovog pogona je proizvodnja protivpožarnih vrata. Osim protivpožarnog programa proizvodimo i sve vrste metalnih vrata i prozora sa termoprekidom, sigurnosna vrata za stanove, akustična vrata i X-ray vrata. Proizvodnja se odvija u pogonu od 2500m2, na mašinama poslednje generacije sa CNC upravljanjem. Takva oprema obezbeđuje visoku fleksibilnost, produktivnost, kvalitet i vrhunsku završnu obradu. Sva vrata su ispitana na institutu IMS Beograd i poseduju ateste nivoa vatrootpornosti 60, 90, 120 minuta.

U saradnji sa švajcarskom firmom FORSTER proizvodimo staklene protivpožarne pregrade vatrootpornosti 60, 90, 120 minuta. Ostakljenje se vrši novim tipom stakla sa vatrootpornim gelom. Montaža vrata se vrši jednostavno i lako. Vrata se postavljaju u više tipova ramova i to: osnovni, blok ram i sveobuhvatni ram. Svi ramovi u sebi imaju fabrikovana ojačanja iI otvorene pozicije za fiks ankere.

EX ING B&P je ušao u razvoj drvenih protivpožarnih vrata u čeličnom ramu sa potpuno novim materijalom ICOPREG vatrootpornosti 30, 60, 90 minuta. Radi se o veoma laganim vratima koja se odlikuju funkcionalnošću i visokokvalitetnom završnom obradom. Namenjena su hotelima i ustanovama sa sličnim zahtevima.

MODELI VRATA

OBJEKTI

PROIZVODNI POGON